Sedan 2001 har jag arbetat med upphandlingar på olika sätt, och sedan 2012 som konsult. 


Jag har genomfört över 100 upphandlingar åt stat, kommun och landsting gällande olika typer av entreprenader, tjänster och IT-system.


Ofta i projekten har jag en projektledande roll, och är van att jobba i skedet efter kontraktet med avtalsuppföljning och implementering av kontraktsföremålet.


Tveka inte att höra av er för en förutsättningslös dialog om ni behöver hjälp med:

 - Upphandling

 - Projektledning

 - Avtalsuppföljning

 - Anbudsskrivning


/Björn Åberg

072-232 82 56

bjorn@abergkonsult.se abergkonsult.se

Kungsbäcksvägen 3, 802 66 Gävle